Szkolenia Okresowe

    Szkolenie okresowe kierowców zawodowych zastąpiło wcześniejsze kursy na przewóz osób i przewóz rzeczy. Każdy kierowca zawodowy, chcący dalej wykonywać swój zawód jest obowiązany co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym. Po ukończonym szkoleniu wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, umożliwiające uzyskanie odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.

Szkolenie składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych

Uwaga! Badania lekarskie i psychologiczne.

   Kierowcy, którzy podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli po 10.09.2009 a kat. D po 10.09.2008, pierwsze badania lekarskie i psychologiczne powinni wykonać przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [1].

   Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy [2].

   Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [3].

    A zatem wyłącznie kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008) i robią pierwszy raz szkolenie okresowe, muszą wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia okresowego.

    Przy przechodzeniu kolejnych szkoleń okresowych trzeba pamiętać, żeby badania lekarskie i psychologiczne zrobić do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. To samo dotyczy kierowców podlegających kwalifikacji wstępnej.

Podstawa prawna:
[1] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).
[2] Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006, Nr 235, poz. 1701).
[3] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).