Kursy Kwalifikacyjne

Kwalifikacja wstępna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób od 18-21 roku życia. Szkolenie składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne podzielone są na dwie części. Pierwsza odbywa się w ruchu drogowym (16h), natomiast druga na płycie poślizgowej (4h). Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w Naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21 lat. Szkolenie złożone jest ze 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin praktycznych. Zajęcia podzielone są na dwie części. Pierwsza odbywa się w ruchu drogowym (8h), natomiast druga na płycie poślizgowej (2h). Całość kończy się egzaminem państwowym zdawanym w Naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej, lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy, a nie ukończyły 21 roku życia. Szkolenie składa się z 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych. Całość kończy się egzaminem państwowym zdawanym w Naszym ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.