Kurs Kategorii C

Wymagania :

    • Prawo jazdy kategorii B

    • Odpowiedni stan zdrowia (orzeczenie lekarskie)

    • Badanie psychologiczne ( możliwość zrobienia na miejscu)

    • Ukończone 18 lat

Szkolenie teoretyczne (wykłady):

Szkolenie na kategorię C obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 17 – 19 w sali wykładowej w Wałbrzychu przy ulicy Chrobrego 14.

Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 20.

Część teoretyczna jest zakończona Egzaminem Wewnętrznym – na sprzęcie komputerowym, z wykorzystaniem oryginalnego, licencjonowanego programu egzaminacyjnego z PWPW, zgodnym z programem i sprzętem znajdującym się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na egzaminie państwowym.

Szkolenie praktyczne:

Szkolenie na kategorię C obejmuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Szkolenie obejmuje 30 godzin jazdy w ruchu drogowym i na placu manewrowym.

Ośrodek posiada pełnowymiarowy plac manewrowy znajdujący się w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 58A.

 Jazdy odbywają się na samochodzie marki MAN TGL.