Kurs Kategorii „B”

Wymagany wiek – ukończone 18 lat (osoby, którym do ukończenia wymaganego wieku pozostało 3 miesiące mogą rozpocząć kurs, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów na odpowiednim druku).

  • Odpowiedni stan zdrowia (orzeczenie lekarskie)

Szkolenie teoretyczne (wykłady):

   • Szkolenie na kategorię B obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00 – 19:00 w sali wykładowej znajdującej się w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 14.

   • Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 30. (godzina lekcyjna = 45 minut)

Podczas wykładów poruszane są zagadnienia dotyczące :

   • przepisów ruchu drogowego,

   • pierwszej pomocy przedlekarskiej,

   • omówienie najczęściej popełnianych błędów przez kursantów,

   • podstawowych informacji związanych z egzaminem państwowym.

Część teoretyczna jest zakończona Egzaminem Wewnętrznym, na sprzęcie komputerowym, z wykorzystaniem oryginalnego, licencjonowanego programu egzaminacyjnego z PWPW, zgodnym z programem i sprzętem znajdującym się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na egzaminie państwowym.

Szkolenie praktyczne:

Szkolenie na kategorię B obejmuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Szkolenie obejmuje 30 godzin jazdy w ruchu drogowym i na placu manewrowym.

Ośrodek posiada własny pełnowymiarowy, plac manewrowy znajdujący się w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 58A.

Jazdy odbywają się na samochodach marki Toyota Yaris.

W zimie uczymy na placu zadbanym i odśnieżonym, co sprawia, że nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

Kategoria „B” – uprawnienia: wiek (18 lat)

   • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

   • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)

   • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

   • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

   • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

 

Kategoria „B” z kodem 96

   • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy

Kategoria „B+E”

   • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

   • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)

   • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.