Kurs Kategorii B

  • Wymagany wiek – ukończone 18 lat (osoby, którym do ukończenia wymaganego wieku pozostało 3 miesiące mogą rozpocząć kurs, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów na odpowiednim druku)
  • Odpowiedni stan zdrowia (orzeczenie lekarskie)

Szkolenie teoretyczne (wykłady):

  • Szkolenie na kategorię B obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00 – 19:00 w sali wykładowej znajdującej się w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 14. Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 30. (godzina lekcyjna = 45 minut)

Podczas wykładów poruszane są zagadnienia dotyczące :

  • przepisów ruchu drogowego,
  • pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przez kursantów,
  • podstawowych informacji związanych z egzaminem państwowym.

Część teoretyczna jest zakończona Egzaminem Wewnętrznym, na sprzęcie komputerowym, z wykorzystaniem oryginalnego, licencjonowanego programu egzaminacyjnego z PWPW, zgodnym z programem i sprzętem znajdującym się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na egzaminie państwowym.

Szkolenie praktyczne:

Szkolenie na kategorię B obejmuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Szkolenie obejmuje 30 godzin jazdy w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Ośrodek posiada własny pełnowymiarowy, plac manewrowy znajdujący się w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 58A. Jazdy odbywają się na samochodach marki Toyota Yaris – identycznych z egzaminacyjnymi.

W zimie uczymy na placu zadbanym i odśnieżonym, co sprawia, że nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.